Внутрішній

контроль і моніторинг

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів


Оцінювання Діяльності вчителя в процесі спостереження за проведення навчального заняття


Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів


Річний звіт про успішність учнів
Середній бал по предметах
порівняння рівня навчальних досягнень та середнього балу по предметах 2018-2022 І сем