Бібліотека

Павлюк Ганна Миколаївна - завідувачка бібліотеки

Нормативна база

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”


Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОН України №1686 від 02.12.2013


Постанова Кабінету Міністрів України №629 від 26.08.2015 “Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників”


Постанова Кабінету Міністрів України №177 від 22.03.2017 “Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікаці”


Наказ МОН України №929 від 26.06.2017 “Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек”


Загальна інформація