Інструкція з ведення електронних класних журналів

екж1.pdf
екж2.pdf