Критерії, 

правила та процедури оцінювання

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Навчальні досягнення учнів з ООП, як і учнів з типовим розвитком, оцінюють за чотирма рівнями і відповідними їм балами (додаток 1 до наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371).

Навчальні досягнення учнів з ООП, як і учнів з типовим розвитком, оцінюють за чотирма рівнями і відповідними їм балами (додаток 1 до наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 № 371).

історія.docx
фізична культура.docx
мистецтво.docx
українська мова.docx
фізика.docx
хімія.docx
основи здоров'я.docx
математика.docx
трудове навчання.docx
література.docx
образотворче мист.docx
інформатика.docx
природознавство.docx
музика.docx
географія.docx
біологія.docx
англійська мова.docx

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності 

педагогічних працівників

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності 

керівника закладу освіти