Внутрішній 

контроль і моніторинг

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів

Оцінювання Діяльності вчителя в процесі спостереження за проведення навчального заняття

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

22-23 рік предметники
22-23 Звіт за рік для класних керівників
Річний звіт про успішність учнів
Середній бал по предметах
порівняння рівня навчальних досягнень та середнього балу по предметах 2018-2022 І сем